Wat is de Antwerp Race?

Deze jaarlijks gehouden race start te Breskens (grotere deelnemers) en Terneuzen (kleinere deelnemers) en finisht op de Antwerpse Rede.

Traditioneel wordt de race midden oktober gevaren. Sinds haar eerste uitgave in 1988 kent ze een steeds toenemend succes.

Meer dan 225 deelnemende jachten, bemand door meer dan 1000 zeilers, tientallen volgboten en reddingsvaartuigen, duizenden toeschouwers op de Rede, zowel op Rechter- als op Linkeroever. De prijsuitreiking sluit deze zeilsportclimax af met een prijsuitreiking in de zg. “Blekke” Loods van de Royal Yacht Club van België aan de zuidkant van Jachthaven Antwerpen Linkeroever. 

Antwerp Race sinds 1988

Antwerp-Race'03-2213De unieke race op de Schelde

Al jaren kwamen de Antwerpse jachten, die in het zeilseizoen aan de Belgische kust of in Zeeland hun zomerligplaats hadden, naar hun respectievelijke Antwerpse jachtclubs voor winterberging. Ze ontmoetten elkaar te Breskens of Terneuzen vanwaar de tocht gezamenlijk werd afgelegd. De koninklijke Antwerpse Watersport Vereniging (S.R.N.A.) kwam zo op de idee er een wedstrijd van te maken.

Noviteit

In 1988 ging de eerste officiële Antwerp Race van start onder de bezielende leiding van Frans Lemmens. Hij zag de race groots waardoor hij de Belgische en Nederlandse autoriteiten erbij kon betrekken en de nodige sponsors kon werven.

Samenwerking

Sinds 1994 hebben 5 Antwerpse jachtclubs en één Nederlandse zich in een vzw verenigd. Antwerp Race werd een begrip in de jachtmiddens en het aantal deelnemers groeide en trok ook buitenlandse deelnemers aan, zowel vanuit Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Zeilevenement van de wereldhaven ‘A’

Uiteindelijk diende, op vraag van de autoriteiten, het aantal deelnemers beperkt te worden tot een armada van 225 wedstrijdjachten en tientallen reddings- en begeleidingsboten, plus verschillende toeschouwersschepen.

Niet alleen is door de jaren heen de belangstelling van pers en andere media toegenomen, ook de Antwerpse stadsdiensten schenken de nodige aandacht aan het evenement.

De Antwerp Race appelleert de Antwerpenaar aan zijn verbinding met de Schelde, met de zee en met de scheepvaart.  

 

Inrichtende watersportverenigingen

Royal Yacht Club van België + Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging - SRNA- + Koninklijke Liberty Yacht Club + Vlaamse Vereniging voor Watersport - Schelde + Watersport Vereniging Breskens + Yachting Club Hoboken