Willemdok – Jachthaven Antwerpen

WillemdokKeizerlijk dok

Dit ‘grand bassin’ gegraven  tussen 1803 en 1813 in de rumoerige dagen van Eerste Consul en latere Keizer Napoleon Bonaparte.  Die vond dat de verkommerde buurt wel zou kunnen ingericht worden als moderne haven ‘un port a flot’, dus met dokken achter een getijdensluis. Er kwam een ‘petit Bassin’ en een ‘grand Bassin’ en de bedoeling was om de imperiale marine hier een basis te geven.

U weet hoe het met de man en zijn regime afliep in Waterloo. En hoe weet ook dat onze Lage Landen samensmolten. In 1815 schonk de toenmalige Koning Willem I der Nederlanden het dok aan de Stad Antwerpen. Zonder kwaad te willen spreken, het had inderdaad te maken met nog opstaande rekeningen. Uit dankbaarheid besloot de stad le Grand Bassin voortaan Willemdok te noemen.

Nieuwe handelshaven

Aanvankelijk was het dok aanzienlijk groter, maar diverse kaaiverbredingen in 1878 en 1885 aan de noord- ,oost-, en zuidzijde bepalen de huidige afmetingen. Een en ander had te maken met het stabiliseren van de stenen kaaimuren en de verraderlijke ondergrond. Origineel is deze buurt moerasgebied met een slechte afwatering. De er omheen liggende imposante stapelhuizen zijn inmiddels grotendeel gesloopt, met uitzondering van het Felix Pakhuis en nog enkele aan de zuidkant. Aan de Noordzijde kunt u  nog enkele open houten loodsen in de stijl van over 200 jaar zien. Aan de oostkant waren scheepshellingen voorzien, later werden daar de Koninklijke Stapelhuizen op gebouwd en op hun beurt plaats maakten voor de complexen van appartementen en kantoren. Bewonder ook de ijzeren, geklonken brug aan de westzijde. Deze Nassaubrug is een getrouwe kopie van de 19-de eeuwse brug die door waterkracht bediend werd.

MAS WillemdokIn 1992 is begonnen met het aanbrengen  van  aanlegsteigers voor de pleziervaart. Deze jachthaven wordt  sinds die datum uitgebaat door een vennootschap waarin vijf Antwerpse watersportverenigingen (KLYC, RYCB, VVW, SRNA en YCH) zetelen. Dezelfde die ook samen met WVB – Breskens de Antwerp Race koepel vereniging  uitmaken. Vandaar dat voor de eerste nacht aan de AR-deelnemers geen  liggeld wordt aangerekend.

Met dank aan de Jachthaven Antwerpen maar ook aan de Port of Antwerp.

MAS en  Jachthaven, spilprojecten

Kijkt u naar het westen ziet u het iconische MAS gebouw, een landmark van formaat. Toen in 2000 de jachthaven officieel werd geopend, was dat een eerste prikkel om de buurt van het Eilandje weer bewoon- en leefbaar te maken. De tweede prikkel kwam door de opening van het MAS, niet toevallig op de plek waar ooit het in de zestiende eeuw opgerichte kantoor annex stapelhuis van de Hanze Compagnie pronkte.

Of het van enige invloed is geweest om van dit Willemdok een jachthaven te maken is onduidelijk, maar op amper een kabellengte hier vandaan ligt hier ook de Brouwersvliet en de Adriaan Brouwers straat, waar ooit dertien brouwerijen gevel aan gevel de dorst van Antwerpenaren laafden.