Notice of Race

N.O.R. 33e Antwerp Race

Zaterdag 09 oktober 2021

De vloot van 225 zeiljachten racet de schelde op vanaf de monding tot aan de stad en finishen voor de rede voor het “zuiderterras “    (zuidkant ) s 17/s 16 rn daarna amusement op en aan de steigers van de jachthaven linkeroever.

Download: N.O.R-AR-VERSIE-09.10

1. REGLEMENTEN

Op deze wedstrijd zijn de volgende regels en reglementen van kracht:

 • de regels voor wedstrijdzeilen (RRS).
 • De General Sailing Instructions 2021 van het ONZK
 • de bepalingen en voorschriften van het RBSF inclusief
 • World Sailing Offshore Special Regulations, categorie 4, voor CR, IRC, Maxi – jachten en Het is niet verplicht een zwaar weer fok aan boord te hebben.
 • World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B voor de
 • Ten aanzien van andere scheepvaart dan aan de Antwerp Race deelnemende boten en schepen moet men handelen overeenkomstig het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en het Scheepvaartreglement Beneden Zeeschelde.
 • De vzw AR behoudt zich het recht voor om een boot te weigeren dit zonder recht van verhaal en protest. Dit wijzigt regel 1 RRS.
 • Deze aankondiging (tenzij enige van deze door de Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd).
 • Deze Wedstrijdbepalingen en de wijzigingen daarop.
 • Elk jacht moet beschikken over een zeilnummer, een boot die geen zeilnummer voert kan niet reglementair finishen.

Wijzigingen en aanvullingen op de regels voor wedstrijdzeilen (RRS) zullen in de wedstrijdbepalingen worden aangegeven bij de betreffende artikelen.

Wijziging in de klassenvoorschriften voor sportboten en multihulls.

Om te voldoen aan de eis dat de schepen dienen voorzien te zijn van een motor die onmiddellijk gereed is voor gebruik, moet de buitenboord motor ten allen tijde en dus ook tijdens de wedstrijd aan de spiegel zijn bevestigd.

Deelnemers die aanwijzingen van de begeleidingsschepen niet onmiddellijk en strikt opvolgen en/of die de baan niet varen zoals aangegeven in de wedstrijdbepalingen, zullen zonder verhoor worden gediskwalificeerd.

AANLOPEN  BRESKENS EN TERNEUZEN

 • Weliswaar te allen tijde maar in het bijzonder op vrijdag 08 oktober 2021, bij het aanlopen van de havens van Breskens en Terneuzen worden alle deelnemende jachten met nadruk gewezen op het strikt naleven van de bepalingen voor kleine vaartuigen en zeilvaartuigen in het Scheepvaartreglement Westerschelde, zoals :
 • het voeren van goede navigatieverlichting en van een deugdelijke radarreflector,
 • het houden van goede uitkijk,
 • het uitluisteren op het geëigende VHF verkeerskanaal,
 • het ruim en bijtijds uitwijken voor andere dan kleine schepen (de beroepsvaart),
 • het houden van de stuurboordzijde van de vaargeul of van de stuurboordwal,
 • het gebruik van een goed bijgewerkte zeekaarten,
 • het voeren van een kegel met de punt naar beneden indien de motor bijstaat.

De politie zal streng optreden indien er niet aan het Scheepvaartreglement Westerschelde wordt voldaan.

Het wedstrijdcomité zal de inschrijving schrappen van boten die de bovenstaande bepalingen niet hebben opgevolgd.

Bovendien worden zeilende schepen die van Hansweert komen geadviseerd het Middelgat, de Geul van Baarland, de Everingen en/of de Zuid Everingen te nemen en niet via het hoofdvaarwater naar Terneuzen of Breskens te varen en zeker niet in de Overloop van Hansweert, Gat van Ossenisse en Pas van Terneuzen tegen een ZW wind op te kruisen.

2. WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen staan vanaf 25 september ook op Manage2sail.

De in magazine gedrukte wedstrijdbepalingen worden samen met de groepsvlag en het speciale wedstrijdnummer afgehaald:

Voor alle deelnemers: op woensdag 06 oktober 2021 in het clubhuis V.V.W. SCHELDE “BISTRO VVW” Beatrijslaan 25 2050  Antwerpen LO vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur.

Voor jachten die vanuit Breskens starten: op vrijdag 08 oktober 2021 bij het wedstrijdsecretariaat van de Watersportvereniging Breskens van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Voor jachten die vanuit Terneuzen starten: op vrijdag 08 oktober 2021 bij het wedstrijdsecretariaat in het clublokaal van de watersportvereniging “De Honte” te Terneuzen, van 19.00 uur tot 22.00 uur.

3. COMMUNICATIE

Het online officiële mededelingen staat op antwerprace.be en op manage2sail.com

Alle boten moeten een VHF radio met de gebruikelijke 55 kanalen aan boord hebben.

Het wedstrijdcomité gebruikt en luistert uit op VHF kanaal 72.
Deelnemers mogen niet zenden op dit kanaal, behalve in geval van nood, bij opgave of voor het kort bevestigen van een protest na aankomst.

Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

4. DEELNAMERECHTEN INSCHRIJVING

IRC & CR jachten,Maxi jachten, Sportboten en Multihulls met een geldige meetbrief en waarvan drie opvarenden (inclusief de eigenaar) aan boord lid zijn van een erkende jachtclub, kunnen worden ingeschreven vanaf

MAANDAG 28 JUNI 2021 09.00 UUR VIA DE WEBSITE: antwerprace.be  waarop een link staat naar manage2sail.com

Ieder deelnemend jacht dient uiterlijk op maandag 4 oktober 2021 over een geldige meetbrief te beschikken. Meetbrieven uitgegeven na 4 oktober 2021 komen niet meer in aanmerking.

Voor CR jachten worden geen VRP meetbrieven uitgereikt. Jachten met zowel een IRC als een CR meetbrief kunnen enkel inschrijven in IRC.

Definitie sportboten: Loa 06.00 – 09.15 m, waterverplaatsing < 2000 kg, waterverplaatsing/lengte ratio (DSPM/LSMO3) < 6.00.

Het gebruik van de trapeze is tijdens de Antwerp Race niet toegestaan.

Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij uw inschrijving ter beschikking hebt: Zeilnummer, meetbrief (IRC of CR), WWSV of FFYB licentienummer/ verbond lidmaatschapsnummer.

Voor Nederlandse deelnemers geldt startlicentie nummer van het Watersportverbond. De betaling geschiedt met Visa of Mastercard.

Uitzonderlijk is het mogelijk in te schrijven op het secretariaat van Antwerp Race, Thonetlaan 131, te 2050 Antwerpen, mits betaling in contanten en voorlegging van de geldige documenten en voor zover het maximaal toegelaten aantal deelnemers niet is bereikt.

De inschrijvingen worden afgesloten wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt of ten laatste op woensdag 06 oktober 2021 12.00 uur.

De organisatie behoudt zich het recht voor om wildcards toe te kennen. Het maximum aantal boten is door de overheden op 150 gesteld.

5. INSCHRIJFGELD

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

 • voor MAXI’s 150 Euro
 • voor alle andere jachten 75 Euro

Bovenstaande bedragen zijn inclusief het speciale AR-zeilnummer, welke u na de wedstrijd niet hoeft in te leveren.

Het is vanzelfsprekend niet toegestaan het speciale AR zeilnummer van voorgaande jaren te gebruiken.

Bij afgelasting van de wedstrijd worden de inschrijvingsgelden niet terugbetaald. Voor ingeschreven jachten dewelke zich terugtrekken na 4 OKTOBER 2021 blijft het inschrijvingsgeld weerhouden en is niet terugvorderbaar.

Echter indien wij genoodzaakt worden door de overheid de wedstrijd af te lasten omwille van de Covid epidemie en dit voor 25 september zal het bedrag aan inschrijvingsgelden teruggestort worden.

Prijs voor de pendelbus naar Breskens of Terneuzen: 15 Euro p.p.

Gelieve op het inschrijfformulier duidelijk te vermelden van welke pendelbus u gebruik wilt maken (vrijdagavond of zaterdagmorgen). Zie ook het hoofdstuk lokale informatie.

6. BEPERKINGEN  OP  BEMANNING

World Sailing reglementering verplicht deelnemers aan wedstrijden lid te zijn van een club die aangesloten is bij een erkend verbond. Voor Belgische deelnemers is daarom het lidmaatschap vereist voor minimaal 3 opvarenden bij een club die aangesloten is bij een erkend watersportverbond.

Zonder opgave van deze gegevens is uw inschrijving niet geldig.

7. RECLAME

De bepalingen en voorschriften van het RBSF inclusief reclamevoorschriften.

8. RESERVE

9. WEDSTRIJDSCHEMA

AR ( Bres.) van Breskens naar de Antwerpse Rede – 43,5 NM.

Wedstrijd voor:

IRC klasse 2 + CR klasse 2TCC < 1,050 en >= 1,000 TCF <= 1,040 en > 1.000Startgroep 1Donker blauw Geel
CR klasse 1TCF > 1,040Startgroep 2Oranje
IRC1 + Maxi’s + MultihullsIRC1 TCC >= 1,050Startgroep 3Zwart

1e waarschuwingssein: 10:40 uur

AR( Tern.) van Terneuzen naar de Antwerpse Rede – 34 NM.

Wedstrijd voor:

CR klassen 5 en 6TCF <= 0,9300Startgroep 4Groen
IRC klasse 3 CR klasse 4 SportbotenTCC < 1,000 TCF <= 0,9700 en > 0,9300Startgroep 5Wit Rose Wit
CR klasse 3TCF <= 1,000 en > 0,9700Startgroep 6Lichtblauw

1° waarschuwingssein: 10:55 uur

Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om bepaalde bovenstaande startgroepen te wijzigen.

Na 13:00 uur wordt er zowel in Breskens als in Terneuzen geen start meer gegeven.

In dat geval wordt er voor alternatief vervoer gezorgd naar het avondfeest jachthaven linkeroever in Antwerpen.

10. METING EN INSPECTIES

Deelnemende jachten kunnen voor en na de wedstrijd gecontroleerd worden, zowel voor meting als op hun veiligheidsuitrusting volgens de World Sailing, Offshore Special Regulations, cat. 4 of App. B, op de regels en reglementen van IRC, CR, MAXI’s, sportboten en Multihulls en op de voorschriften van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990.

11. RESERVE

12. LOCATIE

De wedstrijdsecretariaten zijn te bereiken zoals vermeld in art.2 wedstrijdbepalingen en art. 25 Contactgegevens.

13. WEDSTRIJDBANEN EN STARTGEBIEDEN

De wedstrijdbanen lopen vanaf Breskens door de Schaar van Spijkerplaat, Everingen en Middelgat, en vanaf Terneuzen door de Everingen en het Middelgat en verder door de hoofd enevenvaarwaters,Schaar van Valkenisse, Fietspad , Schaar van de Noord, en de Beneden Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen.

De MAXI’s volgen na de Schaar van de Spijkerplaat de diepe hoofdvaarwaters Pas van Terneuzen, Gat van Ossenisse, Zuidergat, Bocht van Walsoorden, Overloop van Valkenisse, Nauw van Bath, Pas van Rilland en de Beneden Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen.

Het startgebied in Breskens ligt aan de zuidzijde van het Ankergebied Rede Vlissingen nabij de gele ton ARV 1.

In uitzonderlijke omstandigheden is een alternatieve startlocatie voorzien in het ankergebied Everingen. Dit zal desgevallend kenbaar worden gemaakt aan het clubgebouw te Breskens, op vrijdagavond 08 oktober 2021 vanaf 20.00 uur.

Het startgebied in Terneuzen ligt in de Everingen nabij de groene ton E7.

14. STRAFSYSTEEM

RRS 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Ronden straf is vervangen door de Eén-Ronde straf.

15. SCOREN

De uitslagen op basis van gecorrigeerde tijd tellen mee voor het overall klassement in de klassenindeling van het Open NoordZee Kampioenschap(ONZK) 2021. Zie ONZK General Sailing Instructions ART. 18.4.4,final ranking in groups.

16 en 17. RESERVE

18. LIGPLAATSEN

In Breskens en Terneuzen kunnen de deelnemers de week voor de Antwerp Race vanaf zondag 3 oktober tegen een tot 50 % gereduceerd zomertarief liggen en op vrijdagavond 9 oktober in de jachthavens gratis afmeren.

In Antwerpen kan zaterdagavond 9 oktober gratis worden afgemeerd in jachthaven Antwerpen L.O. Tevens kunnen zij eveneens genieten van het gereduceerd tarief tot 50 o/o van de week volgend na 9 oktober 2021.

Als alternatief kan worden afgemeerd in de jachthaven Willemdok. Deze is te bereiken via de Kattendijksluis en Londenbrug welke speciaal voor de deelnemende jachten zal bediend worden. In de week na zondag 10 oktober tot en met zaterdag 16 oktober kunnen de boten in beide havens tegen gereduceerd tarief blijven liggen.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie de ”Wedstrijdbepalingen”.

19 en 20. RESERVE

21 DATA PROTECTIE

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek

22. RISICOVERKLARING

RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.

Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en

vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

23. VERZEKERING

De deelnemers aan de Antwerp Race doen dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico. De Antwerp Race vzw, noch de organiserende verenigingen, noch het wedstrijdcomité, noch de overige medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade of

lichamelijk letsel, welke direct of indirect in verband met de deelname aan de Antwerp Race zou kunnen ontstaan.

Iedere deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid, ook in wedstrijdverband.

24. PRIJZEN

Er is een prijs voorzien voor het best geklasseerde jacht in elke klasse.

De Line Honours Trophy zal toegewezen worden aan het eerste scherp-jacht met start vanuit Breskens dat reglementair is gefinisht.

25. OVERIGE INFORMATIE

C O N T A C T G E G E V E N S: ANTWERP RACE vzw
Thonetlaan 131, 2050 ANTWERPEN Tel.: +32 (0)3 219 06 82 E-mail: organisatie@antwerprace.be url : www.antwerprace.be
Wedstrijdsecretariaat BreskensBob De Paepe+32 475271216
(vrijdagavond 08.10.2021) Wedstrijdsecretariaat Terneuzen  Stijn Reunis  +32 474103608
(beide vrijdagavond 08.10.2021) Wedstrijdsecretariaat AR Linkeroever  +32 32190682
(zaterdag namiddag/avond 09.10.2021)

Bovenstaande nummers gelden enkel tijdens de opengestelde uren voor het afhalen van de wedstrijdbepalingen en het inleveren van de declaraties na de wedstrijd.

Jachthaven Breskens+31117381902
Jachthaven Terneuzen+31115697089
Clubhuis Breskens+31117383278
Jachthaven Willemdok+3232315060

Het clubhuis te Breskens is op zaterdag 09 oktober 2021 geopend vanaf 07.00 uur voor ontbijt en koffie.

LOKALE INFORMATIE

GETIJDEN

Zaterdag 09 oktober 2021

Breskens                            LW 10.52 uur en HW 16.45 uur

Terneuzen                         LW 11.28 uur en HW 17.09 uur

Antwerpen                        LW 13.19 uur en HW 18.42 uur

PENDELBUS

Vertrekuren pendelbus ( van Antwerpen naar Breskens – Terneuzen)

Opstapplaats te Antwerpen/Linkeroever : Thonetlaan 133 (ingang jachthaven Antwerpen)
Vrijdag   08 oktober 2021                              om 19:00 uur (stipt)
Zaterdag 09 oktober 2021 om 07:00uur (stipt)

AVONDFEEST EN PRIJSUITREIKING

Met inachtneming van alle dan van kracht zijnde Covid-19 maatregelen zal een evenementendorp met kraampjes en muziek opgesteld worden in het zuidoostelijk gedeelte van de jachthaven Antwerpen linker oever.

Omstreeks 19.45 uur zal hier eveneens de prijsuitreiking plaatsvinden, of in één nabijgelegen loods bij ongunstige weersomstandigheden.

Voor het avondmaal dient rechtstreeks reservatie gemaakt bij:

-RYCB “MAISON PARFAIT “ www.rycb.be/rycb-restaurant-belgica-antwerp-race-buffet/

-KLYC “WINDKRACHT 12” https://windkracht12.be

-V.V.W Schelde “BISTRO VVW “ www.bistrovvw.be

ORGANISERENDE CLUBS

R.Y.C.B.

Thonetlaan 133 – 2050 Antwerpen

Tel: 03/219 27 84

Fax: 03/219 67 48

e-mail: rycb@rycb.be url: www.rycb.be

K L Y C

Thonetlaan 131 – 2050 Antwerpen

Tel: 03/219 06 82

e-mail: info@klyc.be url: www.klyc.be

V.V.W. Schelde

Beatrijslaan 25 – 2050 Antwerpen

Tel:03/219 69 67

Fax: 03/219 77 00

E.mail: info@vvw.be Url : www.vvw.be

S.R.N.A.

Beatrijslaan 29 – 2050 Antwerpen

Tel: 0475/79 22 25

e-mail : secretariaat@srna.be url: www.srna.be

Y.C.H.

Zandkamp 3-4 – 2660 Hoboken Tel : 03/8275848

e-mail info@yachtingcmubhoboken.be url : www.yachtingclubhoboken.be

W.V.B.

Oosthavendam 1, 4511 AZ Breskens – NL Tel: +31 (0)622 462 123

e-mail: secretariaat@wvbreskens.nl url: www.wvbreskens.nl