Kattendijksluis

Windkracht en windrichting dienende zal het merendeel van de Antwerp Race deelnemers de Kattendijksluis, zijnde de meest zuidelijke van de twee nog functionerende  Antwerpse sluizen aan de rede, invaren om naar het Willemdok door te stomen.De sluis is een monument.

KattendijksluisDe Kattendijksluis, gebouwd in 1880, is de oudste nog werkende sluis van Antwerpen en werd, gezien haar respectabele ouderdom en bijzondere structuur, een tiental jaren geleden als monument geklasseerd. Dit houdt in dat niets aan de originele structuur nog mag worden gewijzigd.De sluis werd dus 135 jaren geleden gebouwd om  zeilvrachtschepen,  gemotoriseerde binnenschepen en grotere schepen  de toegang naar de binnenhaven  – Willemdok en Bonapartedok maar ook Kattendijkdok en zelfs Albertkanaal –  te verschaffen.

Ooit de XXL sluis

De sluis is totaal 140 meter lang, de kom meet netto 120 meter op 98 meter breedte. De TAW diepte is 3,41 meter. De sluis wordt bediend met 5 deuren (een ebdeur en 4 vloeddeuren. Aanvankelijk werden de sluisdeuren opengedraaid met de hand middels kaapstanders en later stoomkracht. De sluis was beduidend groter dan de nog oudere Bonapartesluis die rechtstreeks toegang bood aan het gelijknamige dok. Het is neit onmogelijkd atd e ingenieurs goed geluisterd hebben naar de schippers die deze sluis namen met een zekere levensverachting. De dwarsstroom voor de kolk is enorm. Vanaar de ldieperte toegangsgeul tot de sluis die een betere stuurcorrectie toelaat als de schepen met man-, paarden of windkracht netjes tussen de deuren moeten mikken.

Het is in feite geen echte sluis omdat enkel  rond hoogwater, wanneer het waterpeil in de dokken gelijk komt met dit van de Schelde, de toegangsdeur tot  de binnenhaven wordt bediend. Er is een beperkte nivellering mogelijk via enorme verlaten in de sluiswanden. Zij voldeed vele jaren tot de Royerssluis, noordelijk van de Antwerpse rede, en de Kruisschanssluis aan het Willemsrek werden gebouwd. Zoals iedereen wel weet groeide de Antwerpse Haven steeds verder naar het Noorden. Onverlaten hebben het over het van de stad weg groeien.

Getijdenwerking

In 1994 werd deze unieke getijdensluis uit bedrijf genomen gezien de lange wachttijden die het systeem met zich meebracht.Maar vlug besefte men  dat  met de vooropgestelde aanleg van de Oosterweelverbinding de weg naar een deel van de binnenhaven zou worden afgesneden, lees pleziervaartuigen met staande mast  zouden niet meer naar het Willemdok kunnen. Strategisch wenste men ook de meer noordelijke sluizen te ontlasten van de alsmaar groeiende vraag van de lichtere pleziervaart, gezien in 2000 zowel Willemdok als Kempisch dok werden erkend als jachthaven en er plannen liggen voor de uitbreiding van de zachte waarden in de omgeving van de sluis. De enorme sluiskolk bleef nagenoeg in authentieke staat en de houten sluisdeuren werden vervangen door identieke maar nieuwe exemplaren. De nieuwe sluismeesters hebben duidelijk meert moeite met de originele verrassingstechniek, want geregeld moeten sluisonderdelen hersteld worden.

Toegang tot Jachthaven Antwerpen Willemdok

De werken voor het terug in gebruik nemen startten in 2009 en eindigden in 2011. Zo werd dan ook onze Antwerp Race gered en kunt u zonder zorgen naar het Willemdok.

Bij wijze van grote uitzondering hoeft u zelfs geen individuele aanmelding te doen- en dat is dan weer dank zij de nauwe samenwerking tussen Antwerp race en de administratie van de Port of Antwerp.