Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen Antwerp Race

Zaterdag 28 september 2019
BRESKENS/TERNEUZEN NAAR ANTWERPSE REDE

IRC, CR, MAXI -jachten, SPORTboten en MULTIHULLS

DEEL 1 - 1. REGELS, REGLEMENTEN EN BIJZONDERE BEPALINGEN

1.1 Op deze wedstrijd zijn van toepassing de geldige uitgaven van de hierna volgende
regels en reglementen, met de wijzigingen zoals vermeld in de Notice of Race en deze
Wedstrijdbepalingen en zoals van kracht op het tijdstip van deze wedstrijd:
• De regels voor wedstrijdzeilen (RRS).
• De bepalingen en voorschriften van het RBSF inclusief reclamevoorschriften.
• World Sailing Offshore Special Regulations categorie 4 voor CR,IRC,MAXI-jachten .
Het is niet verplicht een try-sail en een zwaar weer fok aan boord te hebben.
• World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B voor de Sportboten en
Multihulls.
• Het scheepvaartreglement Westerschelde en het Reglement Beneden Zeeschelde.
• De Notice of Race.
• Deze wedstrijdbepalingen en de wijzigingen daarop.
• De vzw A.R behoudt zich het recht voor om een boot te weigeren en
dit zonder recht van verhaal en protest. Dit wijzigt regel 76.1 RRS.
• Elk jacht moet beschikken over een zeilnummer, een boot die geen zeilnummer
voert kan niet reglementair finishen.

1.1a De uitslagen op basis van gecorrigeerde tijd tellen mee voor het overall klassement
in de klassenindeling van het Open NoordZee Kampioenschap(ONZK)2019.Zie ONZK
General SailingInstructions ART. 17.4.4,final ranking in groups.

1.2 Sportbotenklasse en Multihulls.
Om te voldoen aan de eis dat de schepen dienen voorzien te zijn van een motor die
onmiddellijk gereed is voor gebruik, moet zonder binnenboordmotor te allen tijde en dus
ook tijdens de wedstrijd een startklare buitenboordmotor aan de spiegel bevestigd zijn.
Het gebruik van trapeze is niet toegelaten.

1.3 Bij confrontatie met andere scheepvaart dan aan de Antwerp Race deelnemende
vaartuigen gelden het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en het
Scheepvaartreglement Beneden Zeeschelde, al naar gelang van toepassing.
Zie ook art. 20.

1.4 Terneuzen: het is verboden zeil te zetten in de vaargeul van de Pas van Terneuzen
tussen de Veerhaven en de rode boeienlijn. Deze vaargeul moet zo snel mogelijk
overgestoken worden, waarbij alle aanwijzingen van de overheids- en
begeleidingsvaartuigen strikt moeten worden opgevolgd.

1.5 Deelnemers die de aanwijzingen van de begeleidingsschepen (zie art. 12) niet
onmiddellijk en strikt opvolgen en deelnemers die de wedstrijdbaan niet varen zoals
aangegeven in art. 9 zullen zonder verhoor worden gediskwalificeerd. Dit wijzigt regel A5
RRS.

DEEL 1 - 2. 2. REGISTRATIE, MEETBRIEVEN EN WEDSTRIJDNUMMER

2.1 Ieder deelnemend jacht dient uiterlijk op 23 september 2019 over een geldige
meetbrief te beschikken. Meetbrieven uitgegeven na 23 september 2019 komen niet
meer in aanmerking.
2.2 Voor CR-jachten worden geen VRP meetbrieven uitgereikt.
2.3 Ingeschreven jachten dienen zich voor deelname te registreren door het afhalen van
de wedstrijdbepalingen tijdens de Skipper’s Night op woensdag 25 september vanaf
18.30uur in het clubhuis van RYCB Thonetlaan 133 2050 Antwerpen,of op vrijdag 27.09
bij het wedstrijdsecretariaat te Breskens of Terneuzen, tussen 18.00 en 22.00 uur.
Zij ontvangen tegelijk een wedstrijdnummer en een groepsvlag. Zie ook art. 7.
2.4 Het wedstrijdnummer wordt zonder borgsom afgeleverd.
Jachten moeten het wedstrijdnummer na afloop van de wedstrijd reglementair blijven
voeren bij het in- en uitvaren van de Antwerpse haven op zaterdag en zondag. Zij
genieten dan ook vrijdagnacht gratis verblijf in de jachthavens van Breskens en
Terneuzen en zaterdagnacht in de Antwerpse jachthavens.
(Zie ook art. 7 en Deel II art. 6 ).

DEEL1 - 3. MEDEDELINGEN AAN DE DEELNEMERS

Mededelingen aan de deelnemers gebeuren via het officiële mededelingenbord van de
wedstrijdsecretariaten te Breskens en Terneuzen, zie Deel II, art. 2. van deze
wedstrijdbepalingen. Voor protesten zie art. 17.

DEEL 1 - 4. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Deze worden ten laatste 60 minuten voor de eerste start bekendgemaakt op voormeld mededelingenbord.

DEEL 1- 5. SEINEN AAN DE WAL

Vlag ”E” te Breskens: Het startgebied is verplaatst naar de Everingen. Zie art. 8.1.2.

Vlag ”L”: Er is een wijziging in de wedstrijdbepalingen. Het is de verantwoordelijkheid
van de deelnemers zich van deze wijziging(en) op de hoogte stellen.

Vlag ”OW” zonder cijferwimpel eronder: De start van wedstrijd is uitgesteld, verlaat
de haven niet. Het waarschuwingssein voor de eerste start zal niet eerdergegeven
worden dan 60 minuten na het neerhalen van de onderscheidingswimpel. Dit wijzigt de
wedstrijdseinen RRS.

DEEL 1 - 6. STARTGROEPEN EN STARTSEINEN

6.1 Startgroepen

A.R (Bres.) van Breskens naar de Antwerpse Rede – 43,5 NM

Wedstrijd voor:

IRC Klasse 2 TCC < 1,045 en >= 1,000 Startgroep 1 Donkerblauw
CR klasse 2 TCF <= 1,0400 en > 1,000 Startgroep 1 Geel
CR klasse 1 TCF > 1,0400 Startgroep 2 Oranje
IRC 1 + Maxi’s + Multihulls IRC 1 TCC >=1,045 Startgroep 3 Zwart

1e waarschuwingssein: 9.25 uur.

A.R. (Tern.) van Terneuzen naar de Antwerpse Rede – 34 NM

Wedstrijd voor:

CR klassen 5 en 6 TCF <=0,9300 Startgroep 4 Groen
IRC klasse 3 IRC3 : TCC < 1.000 Startgroep 5 Wit
CR klassen 4 TCF <= 0,9700 en > 0,9300 Startgroep 5 Rose
Sportboten Startgroep 5 Wit
CR klasse 3 TCF <= 1,000 en > 0,9700 Startgroep 6 Lichtblauw6.2 Startseinen en waarschuwingssein (RRS 26)

Plaats Groep Waarschuwingssein Startsein
Breskens 1 donker blauw en geel 9:25 9:30
Breskens 2 oranje 9:40 9:45
Breskens 3 zwart 9:55 10.00
Terneuzen 4 groen 9:40 9:45
Terneuzen 5 wit en rose 9.55 10.00
Terneuzen 6 lichtblauw 10.10 10:156.3 In geval van uitstel of van een algemene terugroep blijft de bovenstaande volgorde van de starten ongewijzigd. Kijk dus goed of uw gekleurde groepsvlag bij het waarschuwingssein wordt gehesen.

6.4 Na 12:00 uur wordt er zowel in Breskens als in Terneuzen geen eerste waarschuwingssein meer gegeven.

DEEL 1 - 7. WEDSTRIJDVLAG EN -NUMMER

7.1 De gekleurde groepsvlag welke de startgroep aangeeft dient als wedstrijdvlag in het
achterstag gevoerd te worden. Alle andere vlaggen moeten worden weggenomen, ook
de clubwimpels.
7.2 Het wedstrijdnummer dient vastgemaakt te worden op de stuurboordboeg, zo ver
mogelijk naar voren. Jachten welke finishen zonder dit wedstrijdnummer op
reglementaire wijze te voeren worden als DNF geklasseerd (aanvulling op Regel A5 RRS).
7.3 Bij opgave moet onverwijld de nationaliteitsvlag gezet worden en
moet het wedstrijdcomité worden verwittigd op VHF kanaal 72, zie ook art. 22.1.

DEEL 1 - 8. DE START

8.1 De startlijn te Breskens

8.1.1 Normale startlijn voor Breskens:
De lijn tussen de gele boei ARV1 aan stuurboord en de oranje boei op ca 0,2 nm ten
noorden van de boei ARV1, aan bakboord, start in oostelijke richting. Het startschip is
herkenbaar aan de oranje A.R. vlag in top en ligt aan de BB zijde van de lijn. Indien de
gele boei ARV1 niet gebruikt kan worden, zal gebruik gemaakt worden van de gele
lichtboei ARV3.
De afstand Breskens-ARV1 is 1 ca. 1 nm. Pas op voor de ondiepe Plaat van Breskens ten
oosten van de boei VH2. Houd na het verlaten van de haven van Breskens boei VH2 aan
SB.

8.1.2 Startlijn in het ankergebied Everingen:
De beslissing om deze alternatieve startlijn te gebruiken zal bekend worden gemaakt met
de E vlag aan de vlaggenmast te Breskens,vanaf 20:00 uur op vrijdagavond
27 september,van zodra bekend.
De startlijn zal zich in dat geval bevinden tussen de oranje boei en de dichtstbij gelegen
groene vaarwaterboei van de Everingen. Het startschip is herkenbaar aan de oranje A.R.
vlag in top en ligt aan de BB zijde van de lijn.

8.2 De startlijn te Terneuzen

8.2.1 Dit is de lijn tussen de groene boei E7 aan bakboord en de oranje A.R. vlag op het
startschip, op ca 0,15 nm ten zuiden van de boei E7 aan stuurboord.
Indien het startschip seinvlag ”L” toont en zich naar de Geul van Baarland of het
Middelgat verplaatst, dan zal de startlijn gevormd worden door de lijn tussen de oranje
vlag A.R. op het startschip en de dichtstbij gelegen rode boei van de vaargeul.

8.3 Jachten die niet geldig gestart zijn 25 minuten na hun startsein zullen als DNS
geklasseerd worden (aanvulling op regel A 11 RRS).

8.4 Als startgebied is gedefinieerd het gebied op minder dan 200 m van de startlijn.
Jachten welke niet behoren tot de groep waarvoor het waarschuwingssein is gegeven,
dienen het startgebied vrij te houden.

8.5 Regel 29.1 RRS is van toepassing met de volgende wijziging: jachten die te vroeg
zijn gestart en nalaten terug te keren om geldig te starten in overeenstemming met regel
29.1 en eventueel 30.1 RRS, zullen bestraft worden met 20% van hun gevaren tijd.
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers zich hiervan te vergewissen.

DEEL 1 - 9. DE WEDSTRIJDBANEN

9.1 Wedstrijdbaan BRESKENS voor de groepen 1,2,3 maar niet voor MAXI JACHTEN (zie art. 9.2)

1 boei SS 9 aan SB
s boei SS 12 aan BB
3 boei E 1 aan SB
4 boei E 5 aan SB
5 noord cardinale boei E-ZE aan SB
6 boei E 7 aan SB
7 boei E 9 aan SB
8 boei E 10 aan BB
9 boei E 15 aan SB
10 boei MG 13 aan SB
11 boei MG 19 aan SB
12 Sleepboot Multraship (zie art. 10.1) aan SB
13 boei 42 aan SB
14 gele spar F 42 met kruis aan SB
15 west cardinale boei ZG-SvV aan SB
16 boei SvV 1 aan SB ( Schaar van Valkenisse)
17 boei SvV 8 aan BB
18 de gele boeien SvV A,B en C aan BB
19 de gele boeien SvV X, Y en Z aan SB
20 boei 60 aan SB
21 boei 64 aan SB
22 boei 73 aan BB
23 noord cardinale boei ALCA-N aan SB
24 gele spar met kruis SN3 aan SB (Schaar van de Noord)
25 gele stompe boei met kruis SN4 aan BB
26 gele scherpe boei met kruis SN5 aan SB
27 boei 81 aan BB
28 gele sparboeien met kruis SN 7 en SN 9 aan SB
29 boei 85A aan BB
30 boei 89 aan BB
31 gele spar met kruis DAM aan SB
32 boei 97 aan SB
33 boei 105 aan BB
Finish Antwerpen
Lengte 43.5 nm.

Indien wordt gestart op de alternatieve startlijn in het ankergebied Everingen vervallen alle merktekens die zich stroomafwaarts van de startlijn bevinden

———————————————————

9.2 Wedstrijdbaan BRESKENS alleen voor de MAXI-JACHTEN van groep 3

Startlijn Breskens
1 boei SS9 aan SB
2 Noord cardinale boei 15A aan BB
3 boei 17 aan BB
4 boei 35 aan BB
5 boei 45 aan BB
6 boei 55 aan BB
7 boei 65 aan BB
8 west cardinale boei NvB-MA aan BB
9 boei 75 aan SB
10 boei 77 aan SB
11 boei 85A aan BB
12 boei 89 aan BB
13 gele spar met kruis DAM aan SB
14 boei 97 aan SB
15 boei 105 aan BB
Finish Antwerpen

Lengte 45,5 nm

Indien wordt gestart op de alternatieve startlijn in het ankergebied Everingen wordt
de volgende baan gevaren :

Startlijn Everingen
1 boei E5 aan SB
2 zuid cardinale boei PVT-ZE aan BB
3 boei 35 aan BB
4 boei 45 aan BB
5 boei 55 aan BB
6 boei 65 aan BB
7 west cardinale lichtboei NvB-MA aan SB
8 boei 75 aan SB
9 boei 77 aan SB
10 boei 85A aan BB
11 boei 89 aan BB
12 gele spar met kruis DAM aan SB
13 boei 97 aan SB
14 boei 105 aan BB
Finish Antwerpen

Lengte 40,1 nm

De MAXI-jachten varen op bovenstaande twee banen de gehele wedstrijd in grootscheeps, internationaal en druk vaarwater en moeten zich terdege bewust zijn van de voorschriften, zich er strikt aan houden en de aanwijzingen van de officiële begeleidingsschepen onmiddellijk opvolgen. Zie ook art. 12 en art. 20.

———————————————————

9.3 Wedstrijdbaan TERNEUZEN voor de groepen 4.5.6

Startlijn Terneuzen
1 boei E 9 aan SB
2 boei E10 aan BB
3 boei E15 aan SB
4 boei MG13 aan SB
5 boei MG 19 aan SB
6 Sleepboot Multraship (zie art. 10.1) aan SB
7 boei 42 aan SB
8 gele spar met kruis F 42 aan SB
9 west cardinale boei ZG-SvV aan SB
10 boei SvV 1 aan SB (Schaar Van Valkenisse)
11 boei SvV 8 aan BB
12 de gele boeien SvW A, B en C aan BB
13 de gele boeien SvW X, Y en Z aan SB
14 boei 60 aan SB
15 boei 64 aan SB
16 boei 73 aan BB
17 noord cardinale boei ALCA-N aan SB
18 gele spar met kruis SN3 aan SB (Schaar van de Noord)
19 gele stompe boei met kruis SN4 aan BB
20 gele scherpe boei met kruis SN5 aan SB
21 boei 81 aan BB
22 gele sparboeien met kruis SN 7 en SN9 aan SB
23 boei 85 A aan BB
24 boei 89 aan BB
25 gele spar met kruis DAM aan SB
26 boei 97 aan SB
27 boei 105 aan BB
28 Finish Antwerpen

DEEL 1 - 10. MERKTEKENS

Zoals hierboven vernoemd wordt voor de Antwerp Race een speciaal merkteken
uitgelegd:

10.1 Een op station liggende boot van de firma Multraship circa 300 m ten ZW van
de meetpaal ”HANS” bij Hansweert
Deze voert seinvlag ”M” en moet aan SB worden gelaten.

DEEL 1 - 11. RESERVE

DEEL 1 - 12. BEGELEIDINGSSCHEPEN

De begeleidingsschepen zijn te herkennen aan hun vierkante oranje vlag met letters AR.

Aanwijzingen aan de deelnemers door bovengenoemde vaartuigen dienen onmiddellijk en
strikt opgevolgd te worden, zie ook art. 1.4.

De begeleidingsschepen zullen deelnemers helpen in geval van nood, maar geven geen
assistentie zoals slepen, opduwen of transport van bemanningsleden.

De medi-boot ”RED BELUGA” met arts aan boord verleent medische bijstand (VHF 72).
De reddingsboot ”ZEEMANSHOOP” van het KNRM station Breskens begeleidt de vloot van
de start te Breskens tot en met de Drempel van Borrsele.

DEEL 1 - 13. AFKORTEN VAN DE BAAN

13.1 De wedstrijdbaan kan altijd bij elk merkteken van de baan worden afgekort
(wijziging regel 32 RRS).
De aankomstlijn is dan de lijn tussen het merkteken en de blauwe vlag op het
aankomstschip. Het aankomstschip voert tevens seinvlag ”S” (RRS wedstrijdseinen).

13.2 Indien onder de seinvlag ”S” nog één of meer gekleurde groepsvlaggen worden
getoond dan geldt de afkorting enkel voor de aangegeven groep(en).

DEEL 1 - 14. AANKOMSTLIJN

14.1 De aankomstlijn te Antwerpen is de lijn tussen de mast met de rode vlag op de
rechteroever (stadskant) aan BB, voorbij het ”ZUIDERTERRAS” ter hoogte van de
ligplaatsen Schelde 17, Schelde 18 en de mast met de blauwe vlag op het
aankomstschip aan SB.

14.2 Bij het doorvaren van de aankomstlijn moet het wedstrijdnummer zichtbaar zijn
voor wedstrijdcomité op het aankomstschip. De schipper zal zich ervan vergewissen dat
hij is opgemerkt en herkend.

14.3 Na de finish wordt onmiddellijk langs de linkeroeverkant naar jachthaven
Antwerpen linkeroever gevaren.

14.4 Als alternatief kan geschut worden via Kattendijk of Royerssluis voor afmering in
jachthaven Willemdok.

14.5 De MAXI-jachten kunnen afmeren aan de binnenzijde van de ”PALINGSTEIGER”
welke voor hen voorbehouden is.

DEEL 1 - 15. WEDSTRIJDVERKLARING

Dit formulier hiervoor wordt samen met de wedstrijdbepalingen aan de deelnemers bezorgd en dient onmiddellijk na aankomst in de haven duidelijk en volledig ingevuld afgegeven te worden op de linkeroever in het KLYC/AR secretariaat (noord-oostelijke oever jachthaven).

DEEL 1 - 16. TIJDSLIMIET

Jachten die na 16:45 uur aankomen worden als DNF geklasseerd.
(wijziging regel 35 RRS).

DEEL 1 - 17. PROTESTEN

17.1 Bij het doorvaren van de aankomstlijn dient een protesterend jacht de aandacht
van het wedstrijdcomité te vestigen op de protestvlag, zich ervan te vergewissen dat
deze de protestvlag gezien heeft en dit ook kort te melden via VHF op kanaal 72
(wijziging regel 61.1 (a) RRS).

17.2 De protestformulieren zijn verkrijgbaar op het wedstrijdsecretariaat linkeroever
zoals vermeld in art. 15 en moeten ten laatste 30 minuten na aankomst in de haven op
dit secretariaat ingediend worden.

17.3 Protesten worden behandeld in het KLYC/AR secretariaat op linkeroever
(noordoostelijke oever jachthaven).

17.4 Mededelingen over protesten zullen op dit secretariaat worden bekendgemaakt,
uiterlijk bij het verstrijken van de protesttermijn.
Hiermee zijn de deelnemers geïnformeerd over de protesten waarbij zij als partij of als
getuige zijn betrokken en over het tijdstip waarop dit zal worden behandeld.
Regel 61.1 (b) RRS, wordt gewijzigd in die zin dat het vermelden van een jacht in
bovengenoemde mededeling inhoudt dat het jacht op de hoogte is gebracht van het
protest.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers het mededelingenbord hierover te
raadplegen en bij de behandeling van het protest samen met hun getuigen aanwezig te
zijn op het aangegeven tijdstip.
De betrokkenen zullen hierover ook per SMS worden ingelicht, indien zij bereikbaar zijn
op het GSM nummer dat bij inschrijving werd opgegeven. Dit SMS bericht is enkel
informatief en vervangt geenszins het mededelingenbord.

DEEL 1 - 18. HANDICAP

18.1 IRC klassen: TCC factor.
18.2 CR klassen: TCF factor.
18.3 MAXI-jachten : IRC TCC factor.
18.4 Sportboten: specifieke Antwerp Race handicap.
18.4 Multihulls: Texel rating.

DEEL 1 - 19. GEBRUIK VAN DE MOTOR

19.1 In aanvulling op regel 42.3 RRS moet de motor gebruikt worden indien de
omstandigheden dit vereisen om vrij te blijven van de beroepsvaart op de Schelde en om
het Schelde Scheepvaartreglement niet te overtreden. Een omstandig verslag van het
incident dient op de wedstrijdverklaring te worden vermeld en zal dan door het
protestcomité nader onderzocht worden.
Het protestcomité kan in zulk geval afzien van uitsluiting indien hierdoor geen voordeel
werd gehaald, of eventueel een passende tijdscorrectie toepassen.

19.2 Overeenkomstig regel 42.3 (g) RRS mag de motor gebruikt worden bij
hulpverlening. Een omstandig verslag van het incident dient op de wedstrijdverklaring te
worden vermeld.

DEEL 1 - 20. VOORSCHRIFTEN BENEDEN ZEESCHELDE

De Schelde is een bijzonder druk bevaren scheepvaartroute. Ook de oostelijke uitloop
van de Everingen en het Middelgat worden veelvuldig door de beroepsvaart gebruikt.
Kleine schepen, dit zijn schepen kleiner dan 20 m, moeten ruim voorrang geven aan
beroepsvaartuigen die de hoofd- of nevenvaargeulen volgen, alsook aan deze die het vaarwater kruisen zoals veerboten en baggerschepen.
De GNA Westerschelde kan de wedstrijd uitstellen, afgelasten of afbreken.
Bevelen en aanwijzingen door of namens GNA,door een vaartuig van RWS, door een
politievaartuig of door een officieel begeleidingsvaartuig met oranje A.R. vlag moeten altijd onmiddellijk en strikt worden opgevolgd, dus niet alleen tijdens de wedstrijd maar ook ervoor, erna en bij een eventuele afgelasting van de wedstrijd.
Enkele relevante artikelen uit het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, welke bijzondere aandacht verdienen en dus ook strikt moeten worden nageleefd:

Art. 6.1.c Schepen uitgerust met een goed werkende marifooninstallatie hebben de
verplichting doeltreffend gebruik te maken van de inlichtingen van de walstations en van
andere schepen (zie ook art. 22.3).

Art. 6.2.b Schepen kleiner dan 12 m moeten voorzien zijn van een motor die
onmiddellijk gereed is voor gebruik en die tenminste 6 km/uur door het water kan
handhaven (zie ook art. 1.2).

Art. 8.1 Alle maatregelen ter vermijding van aanvaringen moeten, indien de
omstandigheden zulks toelaten, doelmatig en duidelijk zijn en ruim op tijd genomen
worden, rekening houdend met de gebruiken van goed zeemanschap.

Art. 9.4 Elk schip dat de vaargeul oversteekt moet wijken voor de doorgaande vaart in
de vaargeul.

Art. 18.g Een klein schip dat varende is moet uitwijken voor andere dan kleine schepen.

Art. 41.9 Een klein schip moet voorzien zijn van een deugdelijke radarreflector. Bij
zeilschepen moet deze gevoerd worden tenminste 4 m boven het wateroppervlak.

Art. 55 Aan boord van elk schip moet een bijgewerkt exemplaar van dit reglement
aanwezig zijn alsook de meest recente en volledig bijgewerkte zeekaart.

BIJZONDERE AANDACHT moet gegeven worden aan vrachtschepen bestemd voor de
Zandvliet- en Berendrechtsluis, de containerterminals stroomopwaarts en stroomafwaarts hiervan, alsook voor de Boudewijn-, Van Cauwelaert- en Royerssluis, die aldaar over stuurboord of bakboord kunnen opdraaien.

Vertrekkende schepen van de terminals en van de steigers kunnen volgens de wijze
waarop zij zijn afgemeerd een gelijkaardig manoeuvre uitvoeren.

Schepen van en naar het Deurganckdok voeren meestal hun zwaai manoeuvre op stroom
uit en gebruiken daarvoor de volledige beboeide vaargeul, van de fenolsteiger tot het
haventje van Doel of van lichtboei 86 tot 90.
Ga bij het opkruisen niet voor de tegemoetkomende zeevaart overstag.

DEEL 1 - 21. RESERVE

DEEL 1 - 22. RADIOCOMMUNICATIE

22.1 Het wedstrijdcomité gebruikt en luistert uit op VHF kanaal 72.
Deelnemers mogen niet zenden op dit kanaal, behalve in geval van nood, bij opgave of
voor het kort bevestigen van een protest na aankomst.

22.2 Indien mogelijk kan de startprocedure ondersteund worden door mededelingen aan
de deelnemers op VHF kanaal 72, ook het aftellen van de startprocedure zelf kan op VHF
kanaal 72 worden uitgezonden.
De optische seinen zijn echter steeds beslissend bij de start (regel 26 RRS). De VHF is
slechts een hulpmiddel en kan daarom nooit een grond voor protest zijn.

22.3 Op de volgende VHF verkeerskanalen van de Westerschelde moet door de
deelnemers worden uitgeluisterd:
• Vanaf Breskens tot de Springergeul: kanaal 14 Centrale Vlissingen;
• Vanaf de Springergeul tot Baarland: kanaal 3 Centrale Terneuzen;
• Vanaf Baarland tot boei 46/55: kanaal 65 Centrale Hansweert;
• Vanaf boei 46/55 tot boei 100: kanaal 12 Centrale Zandvliet;
• Vanaf boei 100 tot na de aankomst: kanaal 10 voor ship to ship verkeersafspraken.

DEEL 1 - 23 PRIJZEN

23.1 Er is een prijs voorzien voor het best geklasseerde jacht in elke klasse.

23.2 Prijzen die niet persoonlijk door de schipper worden afgehaald op de prijsuitreiking blijven ter beschikking op het secretariaat van de vzw Antwerp Race.

23.3 De volledige wedstrijduitslag wordt op de AR website www.antwerprace.be gepubliceerd en kan ook op verzoek per e-mail worden bezorgd.

23.4 De Line-Honours Trophy zal toegewezen worden aan het eerste scherp jacht
met start vanuit Breskens dat reglementair is gefinisht.

DEEL 2: VERDERE VOORSCHRIFTEN EN ALGEMENE INLICHTINGEN

Er kan niet worden geprotesteerd op grond van deel II van deze wedstrijdbepalingen.

DEEL 2 - 1.VEILIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

De deelnemers worden eraan herinnerd dat de eigenaars of hun vertegenwoordigers
persoonlijk verantwoordelijk zijn voor elk lichamelijk letsel of mogelijke schade, aan
opvarenden en/of materiaal dat henzelf of hun bemanning toebehoort.
De eigenaars en de bemanningen van de deelnemende jachten ontslaan de inrichters van
elke verantwoordelijkheid bij gebeurlijke schade en/of ongevallen, ook tegenover derden.

Ieder deelnemend jacht is verplicht verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid tegenover
derden, ook in wedstrijdverband.

De schippers worden met aandrang verzocht zich vooraf van de degelijkheid van hun
jacht en bemanning te vergewissen en slechts dan te starten wanneer ze zich daartoe
zonder risico in staat achten, daarbij rekening houdend met de heersende en te
verwachten meteorologische omstandigheden.

Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten voor het einde van de wedstrijd moeten het
wedstrijdcomité hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen via VHF kanaal 72 of
op het wedstrijdsecretariaat in Antwerpen.

Voor het vertrek uit Antwerpen op zondag 29 september 2019 zal er begeleiding op het
water zijn van de Belgische en Nederlandse scheepvaartpolitie en de RWS.

DEEL 2 - 2. WEDSTRIJD SECRETARIATEN

Op vrijdag 27 september van 19u00 tot 22u00:

Te Breskens: Race Office W.V.B. op de 1ste verdieping van het clubgebouw.
Tel. +32 475 271216 – Bob De Paepe.

Te Terneuzen in het clubpaviljoen van de watersportvereniging ”De Honte”.
Tel: +32 474 103608 – Stijn Reunis.

Op zaterdag 28 september van 15.00 tot 21.00 uur:

Te Antwerpen linkeroever in het KLYC/AR secretariaat (oostelijke oever jachthaven).
Tel: +32 3 2190682

DEEL 2 - 3. GETIJDEN

Op zaterdag 28 september 2019:

Breskens: LW 08.32 HW 14.27 uur
Terneuzen: LW 09.00 HW 14.45 uur
Antwerpen: LW 10.50 HW 16.21 uur

DEEL 2 - 4. WEDSTRIJDORGANISATIE

Wedstrijdleider BRESKENS tot ANTWERPEN: Marc Persoons

Wedstrijdbegeleiding: Antwerp Rescue Team: Sven Onghena en David Driebeek

Finish: Stijn Reunis

Protestcommissie: Leo Vekemans (Vzt)

Medische assistentie: Dr. P. Mertens

DEEL 2 - 5. ALGEMENE ORGANISATIE

Koninklijke Liberty Yacht Club (KLYC)
Royal Yacht Club van België (RYCB)
Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW Schelde)
Watersportvereniging Breskens (WVB)
Yachting Club Hoboken (YCH)
Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging (SRNA)

De organisatie van de ”ANTWERP RACE” in handen van de VZW ANTWERP RACE.

DEEL 2 - 6. ALGEMENE INLICHTINGEN

Na de finish wordt onmiddellijk langs de linkeroeverkant naar jachthaven Antwerpen
Linkeroever gevaren. Daar zal ook de randanimatie, het avondfeest en de prijsuitreiking plaatsvinden.

Jachthaven linkeroever is bereikbaar vanaf +/- 1 uur voor HW tot +/- 1 uur na HW.
De havenmeester luistert op VHF kanaal 9.

HW Antwerpen op zaterdagnamiddag 28 september om 16.21uur.

Als alternatief voor linkeroever kan er geschut worden via de Kattendijksluis (of
Royerssluis) om af te meren in de jachthaven Willemdok. Voor indicatieve
bedieningstijden van de Kattendijksluis kan u terecht op www.antwerpencityport.be.
Afhankelijk van de waterstand is de Kattendijksluis toegankelijk van 13.30 uur tot 15.00 uur en van 17.30 uur tot 19.30 uur.
De Kattendijksluis luistert op VHF kanaal 69.
.
De Royerssluis is enkel als back-up voorzien vanaf 15.30 uur tot 20.00uur, indien er geen
bediening mogelijk is via de Kattendijksluis.
De Royerssluis luistert op VHF kanaal 22.
Londenbrug draait open om 18.15 uur -19.15 uur – 20.15 uur.

Zoals voorzien in Deel I art. 2.4 kunnen enkel de jachten die het wedstrijdnummer op
reglementaire wijze blijven voeren genieten van gratis verblijf vrijdagnacht in de
jachthavens van Breskens en Terneuzen en zaterdagnacht in de Antwerpse jachthavens.

HW Antwerpen op zondagochtend 29 september om 04.42 uur.

Voor de bedieningstijdeurn van de keersluis van jachthaven Antwerpen Linkeroever,
gelieve uit te luisteren op VHF kanaal 9.

Voor het vertrek vanuit jachthaven Willemdok worden op zondagochtend speciale
brugbedieningen en sluisbewegingen voorzien:
Londenbrug om 05.00 uur, aansluitend Siberiabrug en schutting via Royerssluis
om 06.00 uur. Seberiabrug luistert op VHF kanaal 62.

Er kan nog geschut worden via Royersssluis /Siberiabrug vanaf 07.00 uur Londenbrug en
later als gemengde schutting met beroepsvaart.

Londonbrug zal daarna bediend worden volgens regulier schema.

Voor de Kattendijksluis is er geen bediening op zondag 29.09.2019.

Eventuele wijzigingen van deze regelingen zullen bekend gemaakt worden via de
nieuwsbrief en/of tijdens de Skipper’s Night.

DEEL 2 - 7. AVONDFEEST EN PRIJSUITREIKING

Een evenementendorp met kraampjes en muziek zal opgesteld worden in de omgeving
van het RYCB clubhuis.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden om 19.45 uur naast de jachthaven Antwerpen lo,of in
de loods bij ongustige weersomstandigheden.

Voor het avondmaal dient rechtstreeks reservatie gemaakt bij “RYCB MAISON PARFAIT “
via www.maison-parfait.be

DEEL 2 - 8. BUSVERVOER NAAR TERNEUZEN /BRESKENS VRIJDAG EN ZATERDAG

Busvervoer naar Terneuzen en Breskens is enkel mogelijk mits reservering en betaling bij
inschrijving.

Opstapplaats: Jachthaven Antwerpen Linkeroever, Thonetlaan 133 2050 Antwerpen.
Op vrijdagavond om 19.00 uur stipt en op zaterdagmorgen om 06.45 uur stipt.

Exta: OPERATIONELE SPONSORS

ONZE BIJZONDERE DANK GAAT NAAR DE OPERATIONELE SPONSORS: JACHTHAVEN BRESKENS, JACHTHAVEN TERNEUZEN, JACHTHAVENS ANTWERPEN WILLEMDOK EN ANTWERPEN LINKEROEVER, ANTWERP RESCUE TEAM, MULTRASHIP, NEDERLANDSE EN BELGISCHE SCHEEPVAARTPOLITIE, PORT OF ANTWERP, NEDERLANDSE EN BELGISCHE SCHEEPVAARTCONTROLE, RIJKSWATERSTAAT, DE VLAAMSE WATERWEG, DIENST EVENEMENTEN VAN DE STAD ANTWERPEN, HET AR MEDISCH TEAM, NEDERLANDSE EN BELGISCHE SPOEDDIENSTEN,

EN NAAR DE TALRIJKE SCHIPPERS EN BEMANNINGSLEDEN VAN DE OVERIGE BEGELEIDINGSSCHEPEN.

ZONDER HUN GEHEEL VRIJWILLIGE INZET IS EEN EVENEMENT ZOALS DE ANTWERP RACE ONMOGELIJK.

Have a nice race – have a fair race – have a safe race!