Notice of Race

N.O.R. 32ste editie

Zaterdag  28 september 2019

De vloot van 225 zeiljachten racet de Schelde op vanaf de monding tot aan de stad en finishen voor de rede voor het “Zuiderterras” //// (zuidkant) S17 / S16 en daarna amausement op en aan de steigers van Jachthaven Linkeroever.

1. REGLEMENTEN

Op deze wedstrijd zijn de volgende regels en reglementen van kracht:

• de regels voor wedstrijdzeilen (RRS).
• de bepalingen en voorschriften van het RBSF inclusief reclamevoorschriften.
• World Sailing Offshore Special Regulations, categorie 4, voor CR, IRC, Maxi – jachten en Multihulls.
Het is niet verplicht een try-sail en een zwaar weer fok aan boord te hebben.
• World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B voor de Sportboten en Multihulls.
• Ten aanzien van andere scheepvaart dan aan de Antwerp Race deelnemende boten en schepen moet men handelen overeenkomstig het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en het Scheepvaartreglement Beneden Zeeschelde.
• De vzw AR behoudt zich het recht voor om een boot te weigeren dit
zonder recht van verhaal en protest.Dit wijzigt regel 76.1 RRS.
• Deze aankondiging (tenzij enige van deze door de Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd).
• Deze Wedstrijdbepalingen en de wijzigingen daarop.
• Elk jacht moet beschikken over een zeilnummer, een boot die geen zeilnummer voert
kan niet reglementair finishen.

De uitslagen op basis van gecorrigeerde tijd tellen mee voor het overall klassement in de klassenindeling van
het Open NoordZee Kampioenschap(ONZK) 2019. Zie ONZK General Sailing Instructions ART. 17.4.4,
Final ranking in groups.

Deelnemers die aanwijzingen van de begeleidingsschepen niet onmiddellijk en strikt opvolgen en/of die de baan niet varen zoals aangegeven in de wedstrijdbepalingen, zullen zonder verhoor worden gediskwalificeerd.
Wijziging in de klassenvoorschriften voor sportboten en multihulls.
Om te voldoen aan de eis dat de schepen dienen voorzien te zijn van een motor die onmiddellijk gereed is voor gebruik, moet de buitenboord motor ten allen tijde en dus ook tijdens de wedstrijd aan de spiegel zijn bevestigd.Wijzigingen en aanvullingen op de regels voor wedstrijdzeilen (RRS) zullen in de wedstrijdbepalingen worden aangegeven bij de betreffende artikelen.

2. INSCHRIJVINGEN

IRC & CR jachten,Maxi jachten en sportboten met een geldige meetbrief en waarvan drie opvarenden (inclusief de eigenaar) aan boord lid zijn van een erkende jachtclub, kunnen worden ingeschreven vanaf
MAANDAG 09 SEPTEMBER 2019 09.00 UUR VIA DE WEBSITE :
“www.antwerprace.be “
Ieder deelnemend jacht dient uiterlijk op maandag 23 september2019 over een geldige meetbrief te beschikken. Meetbrieven uitgegeven na 23 september 2019 komen niet meer in aanmerking.

Voor CR jachten worden geen VRP meetbrieven uitgereikt.
Jachten met zowel een IRC als een CR meetbrief kunnen enkel inschrijven in IRC.

Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij uw inschrijving ter beschikking hebt:
Zeilnummer, meetbrief (IRC of CR), WWSV of FFYB licentienummer/ verbond lidmaatschapnummer.
Voor Nederlandse deelnemers geldt startlicentie nummer van het Watersportverbond.

World Sailing reglementering verplicht deelnemers aan wedstrijden lid te zijn van een club die aangesloten is bij een erkend verbond. Voor Belgische deelnemers is daarom het lidmaatschap vereist voor minimaal
3 opvarenden bij een club die aangesloten is bij een erkend watersportverbond.
Zonder opgave van deze gegevens is uw inschrijving niet geldig.

De betaling geschiedt met Visa of Mastercard.

Uitzonderlijk is het mogelijk in te schrijven op het secretariaat van Antwerp Race, Thonetlaan 131, te 2050 Antwerpen, mits betaling in contanten en voorlegging van de geldige documenten en voor zover het maximaal toegelaten aantal deelnemers niet is bereikt.
De inschrijvingen worden afgesloten wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt of ten laatste op
Woensdag 25 september 2019 12.00 uur.
De organisatie behoudt zich het recht voor om wildcards toe te kennen.

Het maximum aantal boten is door de overheden op 225 gesteld.

Het inschrijvingsgeld bedraagt:
– voor MAXI’s 150 Euro
– voor alle andere jachten 75 Euro
Bovenstaande bedragen zijn inclusief het speciale AR-zeilnummer, welke u na de wedstrijd niet hoeft in te leveren.
Het is vanzelfsprekend niet toegestaan het speciale AR zeilnummer van voorgaande jaren te gebruiken.
Bij afgelasting van de wedstrijd worden de inschrijvingsgelden niet terugbetaald.Voor ingeschreven jachten dewelke zich terugtrekken na 23 september 2019 blijft het inschrijvingsgeld weerhouden en is niet terugvorderbaar.

Prijs voor de pendelbus naar Breskens of Terneuzen: 15 Euro p.p.
Gelieve op het inschrijfformulier duidelijk te vermelden van welke pendelbus u gebruik wilt maken (vrijdagavond of zaterdagmorgen). Zie ook het hoofdstuk wedstrijdinformatie.

Een evenementendorp met kraampjes en muziek zal opgesteld worden in de omgeving van het RYCB clubhuis.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden om 19.45 uur naast de jachthaven Antwerpen lo, of in één loods bij ongunstige weersomstandigheden.
Voor het avondmaal dient rechtstreeks reservatie gemaakt bij “RYCB MAISON PARFAIT”
www.maison-parfait.be

3. WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen worden samen met de groepsvlag en het speciale wedstrijdnummer afgehaald:

– Voor alle deelnemers: tijdens de SKIPPERS NIGHT op woensdag 25 september 2019 vanaf 18.30 uur in het clubhuis van RYCB Thonetlaan 2050 Antwerpen L.O.

– Voor jachten die vanuit Breskens starten: op vrijdag 27 september 2019 bij het wedstrijdsecretariaat van de Watersportvereniging Breskens van 19.00 uur tot 22.00 uur.

– Voor jachten die vanuit Terneuzen starten: op vrijdag 27 september2019 bij het wedstrijdsecretariaat in het clublokaal van de watersportvereniging “De Honte” te Terneuzen, van 19.00 uur tot 22.00 uur.

4. METING EN INSPECTIES

Deelnemende jachten kunnen voor en na de wedstrijd gecontroleerd worden, zowel voor meting als op hun veiligheidsuitrusting volgens de World Sailing, Offshore Special Regulations, cat. 4 of App. B, op de regels en reglementen van IRC, CR, MAXI’s, sportboten en Multihulls op de voorschriften van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990.

5. WEDSTRIJDSCHEMA

A.R (Bres.) van Breskens naar de Antwerpse Rede – 43,5 NM

Wedstrijd voor:

IRC Klasse  2 TCC < 1,045 en >= 1,000 Startgroep 1 Donkerblauw
CR klasse 2 TCF <= 1,0400 en > 1,000 Startgroep 1 Geel
CR klasse 1 TCF > 1,0400 Startgroep 2 Oranje
IRC 1 + Maxi’s + Multihulls IRC 1 TCC >=1,045 Startgroep 3 Zwart

1e waarschuwingssein: 9.25 uur.

A.R. (Tern.) van Terneuzen naar de Antwerpse Rede – 34 NM

Wedstrijd voor:

CR klassen 5 en 6 TCF <=0,9300 Startgroep 4 Groen
IRC klasse 3 IRC3 : TCC < 1.000 Startgroep 5 Wit
CR klassen 4 TCF <= 0,9700 en > 0,9300 Startgroep 5 Rose
Sportboten Startgroep 5 Wit
CR  klasse 3 TCF <= 1,000 en > 0,9700 Startgroep 6 Lichtblauw

1e waarschuwingssein 9.40 uur

Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om bovenstaande startgroepen te wijzigen.

Na 12.00 uur wordt er zowel in Breskens als in Terneuzen geen start meer gegeven.
In dat geval wordt er voor alternatief vervoer gezorgd naar het avondfeest Jachthaven Linkeroever in Antwerpen.

6. WEDSTRIJDBANEN EN STARTGEBIEDEN

De wedstrijdbanen lopen vanaf Breskens door de Schaar van Spijkerplaat, Everingen en Middelgat, en vanaf Terneuzen door de Everingen en het Middelgat en verder door de hoofd en nevenvaarwaters, Schaar van Valkenisse, Fietspad , Schaar van de Noord, en de Beneden Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen.

De MAXI’s volgen na de Schaar van de Spijkerplaat de diepe hoofdvaarwaters Pas van Terneuzen, Gat van Ossenisse, Zuidergat, Bocht van Walsoorden, Overloop van Valkenisse, Nauw van Bath, Pas van Rilland en de Beneden Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen.

Het startgebied in Breskens ligt aan de zuidzijde van het Ankergebied Rede Vlissingen nabij de gele ton ARV 1.
In uitzonderlijke omstandigheden is een alternatieve startlocatie voorzien in het ankergebied Everingen. Dit zal desgevallend kenbaar worden gemaakt aan het clubgebouw te Breskens, op vrijdagavond 27 september 2019 vanaf 20.00 uur.Het startgebied in Terneuzen ligt in de Everingen nabij de groene ton E7.

7. PRIJZEN

Er is een prijs voorzien voor het best geklasseerde jacht in elke klasse.
De Linehonours Trophy zal toegewezen worden aan het eerste scherp-jacht met start vanuit Breskens dat
reglementair is gefinisht.

8. AANLOPEN BRESKENS EN TERNEUZEN

Weliswaar te allen tijde maar in het bijzonder op vrijdag 27 september 2019, bij het aanlopen van de havens van Breskens en Terneuzen worden alle deelnemende jachten met nadruk gewezen op het strikt naleven van de bepalingen voor kleine vaartuigen en zeilvaartuigen in het Scheepvaartreglement Westerschelde, zoals :
*het voeren van goede navigatieverlichting en van een deugdelijke radarreflector,
*het houden van goede uitkijk,
*het uitluisteren op het geëigende VHF verkeerskanaal,
*het ruim en bijtijds uitwijken voor andere dan kleine sch0epen (de beroepsvaart),
*het houden van de stuurboordzijde van de vaargeul of van de stuurboordwal,
*het gebruik van een goed bijgewerkte zeekaart en
*het voeren van een kegel met de punt naar beneden indien de motor bijstaat.

De politie zal streng optreden indien er niet aan het Scheepvaartreglement Westerschelde wordt voldaan.
Het wedstrijdcomité zal de inschrijving schrappen van boten die de bovenstaande bepalingen niet hebben opgevolgd.

Bovendien worden zeilende schepen die van Hansweert komen geadviseerd het Middelgat, de Geul van Baarland, de Everingen en/of de Zuid Everingen te nemen en niet via het hoofdvaarwater naar Terneuzen of Breskens te varen en zeker niet in de Overloop van Hansweert, Gat van Ossenisse en Pas van Terneuzen tegen een ZW wind op te kruisen.

9. CONTACT

ANTWERP RACE vzw
Thonetlaan 131,
2050 ANTWERPEN
Tel.: +32 (0)3 219 06 82
E-mail: organisatie@antwerprace.be
url : https://www.antwerprace.be

Wedstrijdsecretariaat Breskens Bob De Paepe +32475271216 (vrijdagavond 27.09.2019)
Wedstrijdsecretariaat Terneuzen Stijn Reunis +32474103608 (vrijdagavond 27.09.2019)

Bovenstaande nummers gelden enkel tijdens de opengestelde uren voor het afhalen van de wedstrijdbepalingen.

Wedstrijdsecretariaat AR +32 3 219.06.82
Jachthaven Breskens +31 117 38 19 02
Jachthaven Terneuzen +31 115 69 70 89
Clubhuis Breskens +31 117 38 32 78
Jachthaven Willemdok +32 3 231 50 60

Het clubhuis te Breskens is op zaterdag 28 september 2019 geopend vanaf 07.00 uur voor ontbijt en koffie.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De deelnemers aan de Antwerp Race doen dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.
De Antwerp Race vzw, noch de organiserende verenigingen, noch het wedstrijdcomité, noch de overige medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade of lichamelijk letsel, welke direct of indirect in verband met de deelname aan de Antwerp Race zou kunnen ontstaan.
Iedere deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid, ook in wedstrijdverband.

11. LIGPLAATSEN

In Breskens en Terneuzen kunnen de deelnemers de week voor de Antwerp Race vanaf zondag 22 september
tegen een tot 50 % gereduceerd zomertarief liggen en op vrijdagavond 27 september 2019 in de jachthavens gratis afmeren.

In Antwerpen kan zaterdagavond 28 september2019 gratis worden afgemeerd in jachthaven Antwerpen L.O.
Tevens kunnen zij eveneens genieten van het gereduceerd tarief tot 50 o/o van de week volgend na 29 september 2019.

Als alternatief kan worden afgemeerd in de jachthaven Willemdok.Deze is te bereiken via de Kattendijksluis en of Royerssluis via Londenbrug welke speciaal voor de deelnemende jachten zal bediend worden.
In de week na zondag 29 september tot en met zaterdag 5 oktober kunnen de boten in beide havens tegen
gereduceerd tarief blijven liggen.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie de ”Wedstrijdbepalingen”.

12. Getijden

Zaterdag 28 september 2019
Breskens LW 08.32 uur en HW 14.27 uur
Terneuzen LW 09.00 uur en HW 14.45 uur
Antwerpen LW 10.50 uur en HW 16.21 uur

13. PENDELBUS

Vertrekuren pendelbus ( van Antwerpen naar Breskens – Terneuzen)

Opstapplaats te Antwerpen/Linkeroever : Thonetlaan 133 (R.Y.C.B.)
Vrijdag 27 september 2019 om 19:00 uur (stipt)
Zaterdag 28 september 2019 om 06:45 uur (stipt)

14. ORGANISERENDE CLUBS

K.L.Y.C.
Thonetlaan 131 – 2050 Antwerpen
Tel: 03/219 06 82
e-mail: info@klyc.be
url: www.klyc.be

R.Y.C.B.
Thonetlaan 133 – 2050 Antwerpen
Tel: 03/219 27 84
Fax: 03/219 67 48
e-mail: rycb@rycb.be
url: www.rycb.be

V.V.W. Schelde
Beatrijslaan 25 – 2050 Antwerpen
Tel:03/219 69 67
Fax: 03/219 77 00
E.mail: info@vvw.be
Url : www.vvw.be

K.A.W./S.R.N.A
Beatrijslaan 29 – 2050 Antwerpen
Tel: 0475/79 22 25
e-mail : secretariaat@srna.be
url: www.srna.be

Y.C.H.
Zandkamp 3-4 – 2660 Hoboken
Tel : 03/827 58 48
e-mail: info@yachtingclubhoboken.be
url: www.yachtingclubhoboken.be

W.V.B.
Oosthavendam 1, 4511 AZ Breskens – NL
Tel: +31 (0)622 462 123
e-mail: secretariaat@wvbreskens.nl
url: www.wvbreskens.nl