Nieuws

Antwerp Race, schaar van de noord

Ondiepte Schaar van de Noord

De hydrografische diensten hebben opnieuw vastgesteld dat de SCHAAR VAN DE NOORD, ter hoogte van boei SN7 aanzienlijk minder diep is geworden.
Jachten met + 3m diepgang worden geadviseerd om bij het uitvaren van de pas van Valkenisse het hoofdvaarwater te volgen door het NAUW VAN BATH.

(Bron: BASS)